AMICUS

Program pro lékařské ambulance
Programy jsou určeny pro ambulance praktických i odborných lékařů a specializovaná zařízení. Ve všech uvedených typech lékařských zařízení uživatelé ocení  všestrannost, jednoduchost ovládání, provozní spolehlivost a nízké pořizovací náklady.
Specializované verze jsou k dispozici pro obory pediatrie, gynekologie, oftalmologie. Chcete-li program pouze pro vykazování péče zdravotním pojišťovnám, oceníte nabídku  verze Minor.
Program AMICUS lze provozovat na všech 32-bitových verzích operačního systému MS Windows
Základní charakteristiky programu jsou:
•    snadné a intuitivní ovládání
•    kontextová nápověda
•    přehledné vedení seznamu pacientů
•    jednoduché vedení ambulantních dekurzů, možnost okamžitého vytištění
•    možnost používání předdefinovaných textů a formulářů
•    jednoduché vyhledávání starších důležitých dekurzů
•    vedení agendy pro zdravotní pojišťovny včetně závěrečné dávky na disketu
•    tisk faktur pro zdravotní pojišťovny
•    schopnost pořizování dat pro zdravotní pojišťovny bez vstupu do seznamu
     pacientů
•    objednávací kalendář
•    možnost vedení terapeutické karty
•    komfortní aparát pro tvorbu a tisk lékařských zpráv
•    tisk receptů, PN a dalších formulářů
•    evidence vystavených receptů, sledování nákladů na léky
•    možnost tisku do dalších formulářů dle vlastního přání
•    vedení záznamů z laboratoří, RDG a dalších vyšetření
•    komunikace s laboratoří
•    široké možnosti uživatelské konfigurace
•    spolupráce lékař - sestra
•    kvalitní technická podpora
•    pravidelné aktualizace
•    silné zázemí největšího dodavatele informačních systému pro ambulance v
     ČRMám zájem o medicínský software